Hos Skoventreprenør Troels Pedersen har vi maskinerne og det rette udstyr til at tilbyde maskinskovning af såvel tynding som afdrifter samt efterfølgende udkørsel.

Vi varetager mange opgaver inden for maskinskovning og har stor erfaring med eksempelvis udtyndinger af nåletræsbevoksninger og tyndinger af løvtræ.

Vi kan også tilbyde manuel maskinskovning, såfremt maskinerne ikke kan løse opgaven.

  • Afdrift 
  • Tynding 
  • Manuel skovning