Knusning af kvas og grene er en effektiv og hurtig metode til klargøring af arealer inden plantning af skov, hvor det vil blive på arealet.

Vi tilbyder stubfræsning af gamle stød ved ejendommen i parken, læhegnet m.v. inden nyplantning og omlægning.