Fældeudkørsel er praktisk på den måde at man fælder træerne og kører det det ud i samme arbejdsgang.  Typisk bruger vi fældeudkøreren, når vi fælder træ der efterfølgende skal flishugges

  • Rydning af byggegrunde og sommerhusgrunde
  • Rydning af læhegn
  • Tynding af læhegn og skovbryn
  • Tynding af unge bevoksninger
  • Topkapning af risiko vejtræer
  • Fældning langs bane