Vi køber gerne dit træ på roden fra skov, læhegn og naturarealer og står for skovningen, udkørsel og videresalg af tømmer og flis.