jo

Vi har fokus på biodiversitet og bæredygtigt skovbrug og er derfor også certificeret.

Vi leverer årligt ca. 175.000rm. flis til danske varmeværker

I mange tilfælde sker flisproduktionen ved tynding som en naturlig del af skovdriften. Tyndingen sikrer optimal vækst af skovens mere værdifulde træer, der kan anvendes som bygningstømmer eller møbelproduktion. For at du kan opnå den mest optimale kvalitet af din flis, er det i langt de fleste tilfælde nødvendigt at lade træet tørre inden den efterfølgende flishugning. Henover en sommer opnår vi for det meste en god udtørring, hvor fugten trækkes ud af træet, og træerne smider deres nåle, hvorved størstedelen af næringsstofferne bliver i skoven.

Således opnås en mere optimal brændværdi og dermed en bedre afregningspris. 
 
Vi sælger stokerflis, alm. og grov flis samt afdækningsflis.

Stokerflis: til små og mellemstore anlæg, boligopvarmning, landbrug, institutioner m.m. Tørre stammer der bliver hugget til stokerflis.

Grovflis: til varmeværker
 
Afdækningflis: til haven
Hele træstammer uden grene og nåle.
Vi anbefaler et dæklag på 10-15 cm. det første år - derefter skal der blot lægges et mindre lag år efter år. Et godt lag af flis beskytter træer og buske mod frost om vinteren og holder på jordens fugtighed om sommeren.

Flishugning af:
Læhegn, Byggegrunde, Naturarealer, Skovområder, Vådområder